Izjašnjavanje o pripadnosti nacionalnoj manjini

Načelo slobodnog opredjeljivanja glede izražavanja nacionalne pripadnosti zajamčeno je Ustavom Republike Hrvatske. Člankom 15. stavak 4. Ustava pripadnicima svih nacionalnih manjina jamči se sloboda izražavanja nacionalne pripadnosti, slobodno služenje svojim jezikom i pismom i kulturna autonomija.
 
Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina (članak 4. stavak 1.) također je propisano da svaki državljanin Republike Hrvatske ima pravo slobodno se izjasniti da je pripadnik neke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj te pravo ostvarivati sam ili zajedno s drugim pripadnicima te nacionalne manjine ili zajedno s pripadnicima drugih nacionalnih manjina prava i slobode propisane Ustavnim zakonom i druga manjinska prava i slobode propisana posebnim zakonima.
 
Pravo na izjašnjavanje o nacionalnoj pripadnosti strogo je osobno pravo. Nitko ne može ni na koji način utjecati na to kako se neka osoba želi izjasniti. Kazneni zakon u članku 106. stavak 2. propisuje da će se kazniti svatko tko pripadniku naroda, etničke i nacionalne zajednice ili manjine uskrati ili ograniči pravo na slobodu izražavanja narodnosne pripadnosti ili na kulturnu autonomiju.
 
Slobodno izjašnjavanje nacionalne pripadnosti propisano i odredbom članka 7. Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj sukladno kojoj se pri popisu stanovništva koji se je proveo u 2011. godini, pripadnici nacionalnih manjina na pitanja o nacionalnoj i vjerskoj pripadnosti mogli slobodno izjasniti.