Pravo pripadnika nacionalnih manjina na samoorganiziranje i udruživanje radi ostvarivanja zajedničkih interesa

Sukladno članku 15. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina pripadnici nacionalnih manjina radi očuvanja, razvoja, promicanja i iskazivanja svog nacionalnog i kulturnog identiteta mogu osnivati udruge, zaklade i fundacije te ustanove za obavljanje djelatnosti javnog priopćavanja, kulturne, izdavačke (nakladničke), muzejske, arhivske, knjižnične i znanstvene djelatnosti. Republika Hrvatska i lokalne  jedinice, sukladno svojim moguć­nostima, financiraju djelovanje navedenih  institucija.
 
U proteklom razdoblju u Republici Hrvatskoj djelovao je velik broj udruga, zaklada i ustanova za obavljanje djelatnosti javnog priopćavanja, zatim kulturne, nakladničke, muzejske, arhivske, knjižnične i znanstvene djelatnosti, koje su pripadnici nacionalnih manjina osnovali radi očuvanja razvoja, promicanja i iskazivanja svog nacionalnog i kulturnog identiteta. Praksa je pokazala da je udruživanje i samoorganiziranje nacionalnih manjina jedan od dobrih oblika za očuvanje identiteta nacionalnih manjina.