IPA 2009

Slika /slike/shutterstock_86873386_cr(1).jpg

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske bio je partner Ureda pučkog pravobranitelja u provedbi projekta "Uspostava cjelovitog sustava za zaštitu od diskriminacije" u okviru programa IPA 2009.

Projekt se službeno provodio od 5. svibnja 2010. godine kada je potpisan Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije u vezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru programa IPA – komponenta pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2009. godinu, međutim, provedba aktivnosti unutar pojedinih komponenata započela je u rujnu 2011. godine, a završila u svibnju 2013. godine.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 800.000,00 eura sastojao se od tri komponente: Twinning ugovora, Ugovora o uslugama te Ugovora o nabavi robe.

Aktivnosti koje su provedene u okviru projekta:

  1. Izobrazba predstavnika institucija neposredno ili posredno uključenih u provedbu Zakona o suzbijanju diskriminacije (djelatnika Ureda pučkog pravobranitelja, posebnih pravobraniteljica, sudaca, državnih odvjetnika, županijskih koordinatora za ljudska prava, povjerenika za etiku u tijelima državne uprave i na sudovima, povjerenika za ravnopravnost spolova u tijelima državne uprave).

  2. Izrada idejnih rješenja za 3 baze podataka: bazu podataka diskriminacijskih predmeta, bazu podataka sudske prakse i bazu podataka za tzv. equality data (posljednja baza je za Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske); edukacije o radu s bazama, izrada priručnika za upotrebu baza, analiza i unaprjeđivanje formulara za prijavu podataka o predmetima diskriminacije koje Uredu podnose posebne pravobraniteljice, izrada obrasca za prikupljanje podataka o slučajevima diskriminacije od organizacija civilnog društva, izrada Priručnika kako prikupljati equlity data.

  3. Uspostava telefonske info linije na kojoj će građani moći dobiti informacije o diskriminaciji koje ih zanimaju, izobrazba određenog broja djelatnika Ureda pučkog pravobranitelja o načinu vođenja info linije, izrada letaka sa svrhom informiranja javnosti o postojanju info linije, analiza i unaprjeđivanje formulara za prijavu diskriminacije za građane, izrada Smjernica kako prepoznati diskriminaciju i pružiti pomoć koje će biti podijeljene državnim tijelima, tijelima lokalne (područne) samouprave i nevladinim organizacijama, izrada Smjernica kako postupati s diskriminacijskim pritužbama za Ured pučkog pravobranitelja i posebne pravobraniteljice, izrada preporuka za unaprjeđenje suradnje između Ureda pučkog pravobranitelja i organizacija civilnog društva (posebice pri sastavljanju godišnjeg Izvješća o pojavama diskriminacije), organizacija 4 okrugla stola/javne rasprave s lokalnim nevladinim organizacijama te primanje potencijalnih žrtava diskriminacije u Splitu, Rijeci, Osijeku i Puli.

Projektni partner koji je zajedno s korisničkim institucijama provodio prethodno navedene aktivnosti bio je Ludwig Boltzmann institut za ljudska prava (web stranica: http://www.univie.ac.at/bim/php/bim/index_eng.php).