Projekti u okviru programa Phare i IPA

Slika /slike/shutterstock_86873386_cr(1).jpg
Od donošenja Nacionalnog programa za Rome i Akcijskog plana Desetljeća za uključivanje Roma 2005.-2015. u cilju integracije, ostvarivanja boljih uvjeta života romske nacionalne manjine na svim područjima, te njihovom uključivanju u društveni život i procese odlučivanja u lokalnoj i široj zajednici, postignut je znatan napredak na svim područjima. Poseban status u poboljšanju položaja Roma u društvu ima stanovanje. Stoga Vlada Republike Hrvatske, osim sredstava iz vlastitog proračuna koristi i pretpristupne fondove Europske unije za poboljšanje stanovanja i infrastrukture u mjestima s većim brojem pripadnika romske nacionalne manjine. Pri tome poboljšanje infrastrukture nije zamišljeno samo kao fizičko unapređenje u naseljima, već i kao prigoda i mehanizam koji smjera izgradnji ili jačanju partnerstva između lokalnih vlasti i romskih zajednica, koji zajedno rade kako bi ostvarili bolji životni okoliš s potrebnim objektima.

U sklopu programa pretpristupne pomoći Europske unije, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina korisnik je Projekta potpore Romima (Roma Support Project) koji u tri faze i u sklopu tri programa (Phare 2005, Phare 2006 i IPA I 2008) poboljšava životnu sredinu i opće uvjete života u šest romskih naselja u Međimurskoj županiji kroz infrastrukturne radove (izgradnja ceste, vodovoda, spajanje naselja na strujnu mrežu). Cilj projekata je ojačati i olakšati aktivno i potpuno sudjelovanje romske nacionalne manjine u gospodarskom, obrazovnom, kulturnom i društvenom životu hrvatskog društva, istovremeno vodeći računa o očuvanju njihovog vlastitog identiteta, kulture i tradicije.
 

Projekt potpore Romima - faza I (Phare 2005)

Pilot projekt u sklopu Phare 2005 programa je, uz izgradnju infrastrukture u naselju Parag, imao i obrazovnu komponentu – „Poboljšanje kvalitete obrazovanja i povećanje mogućnosti za zapošljavanje romskoj nacionalnoj manjini u RH". Ukupna vrijednost prve faze projekta bila je 1.467.000,00 eura.

Projektom „Poboljšanje kvalitete obrazovanja i povećanje mogućnosti za zapošljavanje romskoj nacionalnoj manjini u RH" pokušalo se romskoj nacionalnoj manjini u Hrvatskoj olakšati i poboljšati pristup formalnom i neformalnom obrazovanju i izobrazbi, poduprijeti uključivanje Roma pomagača u obrazovni proces, omogućiti im razvoj nastavnih planova i programa, kao i ojačati njihovo znanje i znanje učitelja u predškolskim ustanovama i osnovnim školama, poboljšati suradnju škole i roditelja, unaprijediti kvalitetu upravljanja i suradnju svih sudionika u obrazovnom sustavu, te stvoriti pozitivne predodžbe o romskoj nacionalnoj manjini. Projekt je provodilo Sveučilište iz Jyväskylä u suradnji s UniServices Ltd (Finska). Ured za nacionalne manjine bio je nositelj projekta, uz sudjelovanje Ministarstva znanosti obrazovanja i športa i Agencije za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske. U okviru projekta održane se radionice, predavanja i seminari diljem Republike Hrvatske, te je i tiskano nekoliko brošura. U projektu su sudjelovali inozemni konzultanti, profesori i pedagozi iz cijele Hrvatske, ali i pripadnici raznih romskih udruga. Projekt je započeo u siječnju 2008. godine, a završio je seminarima u Zagrebu i Osijeku u siječnju 2009. godine. Njegova ukupna vrijednost je 745.000,00 eura, a sredstva su u cijelosti osigurana iz EU fondova.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa zajedno s Agencijom za odgoj i obrazovanje, te Roma education fund-om nastavljaju rad na temeljima ovog projekta (rad i regulacija suradnika/pomagača u nastavi, suradnja s Centrima za socijalnu skrb, mobilni timovi u Međimurskoj županiji).

Projektom „Poboljšanje infrastrukture u romskom naselju Parag u Međimurskoj županiji" unaprijeđena je infrastruktura romskog naselja u općini Nedelišće u Međimurskoj županiji. Cilj je bio poboljšanje zaštite okoliša i općih životnih uvjeta izgradnjom cesta, vodoopskrbe i struje. Unapređenje infrastrukture je zamišljeno, ne samo kao fizičko poboljšanje naselja, već i kao prilika i mehanizam s ciljem izgradnje i jačanja partnerstva između lokalnih vlasti i romske zajednice, koji zajednički rade kako bi se postigli bolji životni uvjeti u naselju.

Projekt izvođenja radova je nakon provedbe javnog nadmetanja dodijeljen tvrtki Tegra d.d., Ured za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske bio je nositelj projekta, dok je Međimurska županija aktivno sudjelovala u planiranju projekta, izrađujući Detaljni plan uređenja, pripremajući dokumentaciju, a u provedbi projekta financirala je nadzora radova u naselju Parag. Radovi na izgradnji prometne i komunalne infrastrukture započeli su u veljači 2008. godine, a završeni u listopadu 2009. godine. Svečanom otvorenju izvedenih radova u romskom naselja Parag, održanom 24. rujna 2009. godine, prisustvovala je i predsjednica Vlade Republike Hrvatske Jadranka Kosor, koja je tom prilikom potvrdila kako unatoč novim premijerskim zaduženjima i dalje ostaje na čelu Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog programa za Rome. Financiranje projekta osigurano je sredstvima Phare programa (75% ukupne vrijednosti troškova radova odnosi se na EU kontribuciju) i Ureda za nacionalne manjine (25% ukupne vrijednosti). Svi radovi unutar infrastrukturne komponente su dovršeni. Vlada Republike Hrvatske osigurala je dodatnih 5 milijuna kuna za legalizaciju kuća u naselju Parag kako bi se stanovnici mogli priključiti na novoizgrađenu infrastrukturu. Proces legalizacije, koju intenzivno provode Međimurska županija i općina Nedelišće, još uvijek traje.
Svečano javno predstavljanje rezultata projekta održano je 7. rujna 2011. godine u naselju Lončarevo, Općina Podturen, Međimurska županija.
 

Projekt potpore Romima – faza II: Poboljšanje komunalne infrastrukture u 3 romska naselja u Međimurskoj županiji (Phare 2006)

Nakon uspješno provedenog pilot projekta u okviru Phare 2005 programa, nastavilo se s uređenjem romskih naselja te se kroz program Phare 2006 financirala izgradnja infrastrukture u još tri naselja Međimurske županije. Sredstvima osiguranim u tom programu financira se izgradnja cesta, vodoopskrbne i električne mreže u svrhu poboljšanja općih životnih uvjeta u tim naseljima.

Projektom potpore Romima - faza II: „Poboljšanje komunalne infrastrukture u 3 romska naselja u Međimurskoj županiji“ izgrađena je prometna i komunalna infrastruktura u naseljima Pribislavec, Piškorovec i Lončarevo u Međimurskoj županiji. Cilj projekta je poboljšanje životnih uvjeta u romskim naseljima izgradnjom lokalnih prometnica te vodovodne, kanalizacijske i elektro mreže. Projekt je namijenjen dugoročnom podizanju kvalitete životnih uvjeta stanovnika navedenih naselja.

Projekt je provodila tvrtka Tegra d.d., Ured za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske bio je nositelj projekta, dok je Međimurska županija aktivno sudjelovala u  logističkoj pripremi projekta. Radovi su započeli u ožujku 2009. godine, a u studenom 2010. godine uspješno su završeni. Nadzor radova vršila je tvrtka SAFEGE. Financiranje projekta osigurano je sredstvima Phare programa (70 % ukupne vrijednosti troškova radova odnosi se na EU kontribuciju) i Ureda za nacionalne manjine (30% ukupne vrijednosti). Ukupna vrijednost projekta izvedbe radova i provedbe stručnog nadzora je 3,5 milijuna eura.

Vlada Republike Hrvatske osigurala je dodatnih 2,9 milijuna kuna za legalizaciju kuća u naseljima Pribislavec, Piškorovec i Lončarevo kako bi se stanovnici mogli priključiti na novoizgrađenu infrastrukturu. Proces legalizacije traje i dalje.
 

Projekt potpore Romima – faza III: Radovi u romskim naseljima Orehovica i Mursko Središće (Sitnice) (IPA I 2008)

Usporedo s provođenjem druge faze Projekta potpore Romima, pripremala se dokumentacija za početak posljednjeg projekta u okviru programa IPA komponenta I za 2008. godinu.  „Projekt potpore Romima – Faza 3: Radovi u romskim naseljima Orehovica i Mursko Središće (Sitnice)“ želi se unaprijediti infrastruktura u naseljima Orehovica i Sitnice u Međimurskoj županiji. Svrha ovog ugovora je poboljšanje okoliša te općih životnih uvjeta u tim naseljima, izgradnjom komunalne infrastrukture: cesta (s odvodom), voda i struja. Svi radovi bi trebali biti izvršeni u skladu sa izdanim građevinskim dozvolama i odgovarajućom projektnom dokumentacijom, s ciljem da se ishodi Uporabna dozvola.

Radovi su započeli u studenom 2011. godine, a projekt provodi tvrtka OSIJEK-KOTEKS d.d., dok nadzor radova vrši tvrtka IRD Engineering srl. Završetak radova očekuje se u studenom 2012. godine. Ukupna vrijednost projekta izvedbe radova i provedbe stručnog nadzora iznosi 1,9 milijuna eura, od čega se 75% ukupne vrijednosti projekta odnosi na EU kontribuciju, a 25% sredstava osigurava Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.

Proces legalizacije započeo je i u ovim naseljima kako bi po završetku radova stanovnicima bilo omogućeno priključenje na izgrađenu infrastrukturu. U tu svrhu Vlada Republike Hrvatske osigurala je 1,3 milijuna kuna.