Albanci

U 2011. godini u Republici Hrvatskoj je popisano 17.513 Albanaca što je povećanje u odnosu na prethodni popis stanovništva kada je popisano 15.082 pripadnika albanske nacionalne manjine. Najviše Albanaca živi na području Grada Zagreba, Primorsko-goranske, Istarske, Splitsko-dalmatinske županije, Osječko-baranjske, Zagrebačke i Bjelovarsko-bilogorske županije.
 
Prema Zakonu o udrugama registrirane su sljedeće udruge albanske nacionalne manjine:
 
  • Unija zajednica Albanaca u Republici Hrvatskoj, Zagreb
  • Albansko kulturno društvo u Hrvatskoj “Shkendija”, Zagreb
  • Klub albanskih žena „ Kraljica Teuta“ Zagreb
  • Forum albanskih intelektualaca u Hrvatskoj, Zagreb
  • Međužupanijska zajednica Albanaca Republike Hrvatske, Zadar
  • Udruga albanskih žena u Zagrebu „Drita“ Zagreb
 
Iz Državnog proračuna Republike Hrvatske od 1992. godine albanskoj nacionalnoj manjini financijski se pomažu programi informiranja, izdavaštva, kulturnog amaterizma i programi kulturnih manifestacija.
 
Unija zajednica Albanaca središnja je udruga albanske nacionalne manjine koja izdaje mjesečni informativni list na albanskom jeziku "Informatorij", a programom izdavaštva obuhvaćeni su uglavnom autori Albanci koji su stvarali u Hrvatskoj. U okviru Unije zajednica Albanaca u Republici Hrvatskoj djeluju četiri  zajednice: Zajednica Albanaca za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju, Primorsko-goransku, Istarsku, Karlovačku,. U okviru programa kulturnog amaterizma i kulturnih manifestacija priređuju se tribine, izložbe i obljetnice o životu i djelu Albanaca koji su značajni za očuvanje kulturnog, vjerskog i jezičnog identiteta.
 
Program kulturnog amaterizma i program kulturnih manifestacija uz zajednice Unije Albanaca ostvaruje Albansko kulturno društvo "Shkendija" iz Zagreba, koje njeguje albanski folklor i glazbu djelovanjem folklorne, dramske i glazbene sekcije. Klub albanskih žena «Kraljica Teuta» ostvaruje program informiranja tiskanjem časopisa za ženu i obitelj „Iliria“, obilježavanjem značajnih datuma iz povijesti Albanac, a u okviru Kluba aktivna je plesna grupa „Ilirika“. Organiziranje tematskih okruglih stolova i dana albanske kulture odvija se u okviru Međužupanijske zajednice Albanaca Republike Hrvatske, Zadar, a program kulturnih manifestacija organiziranjem okruglih stolova i predavanja ostvaruje i  Udruga albanskih žena „Drita“ iz Zagreba.  
 
Iz Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2017. godini za udruge albanske nacionalne manjine  putem Savjeta za nacionalne manjine osigurana su sredstva  u iznosu od 674.000 kn za programe kojima se ostvaruju etnička prava iz područja informiranja, izdavaštva, kulturnog amaterizma i kulturnih manifestacija.
 
Interese albanske nacionalne manjine u Hrvatskome saboru predstavlja zastupnica Ermina Lekaj Prljaskaj, koja zastupa ukupno 5 nacionalnih manjina (bošnjačku, slovensku, makedonsku, albansku i crnogorsku nacionalnu manjinu). Zastupnica Lekaj Prljaskaj je i članica Savjeta za nacionalne manjine, te sudjeluje u donošenju odluke o financiranju programa udruga i ustanova nacionalnih manjina koje djeluju na području Republike Hrvatske
 
Izmjenama Ustava Republike Hrvatske u Preambuli su navedene sve nacionalne manjine među kojima i Albanci.