Poljaci

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, iz Popisa stanovništva iz 2021. godine, u Republici Hrvatskoj živi 657 pripadnika poljske nacionalne manjine. Najviše Poljaka živi na području Grada Zagreba, Primorsko-goranske i Splitsko-dalmatinske županije.
 
Iz Državnog proračuna Republike Hrvatske putem Savjeta za nacionalne manjine financijski se kontinuirano dodjeljuju sredstva udruzi poljske nacionalne manjine za ostvarivanje programa iz područja informiranja, izdavaštva, kulturnog amaterizma i kulturnih manifestacija.
Udruga poljske nacionalne manjine je:
 
  • Poljska kulturna udruga ”Mikolaj Kopernik”, Zagreb
 
Više informacija o financiranju navedene udruge možete pronaći na poveznici:
 
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_04_48_609.html
 
Pripadnici poljske nacionalne manjine svoje pravo na odgoj i obrazovanje ostvaruju sudjelovanjem u modelu C osnovnoškolskog obrazovanja.
Također, u svrhu očuvanja etničkog, kulturnog i jezičnog identiteta učenika pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj organizacijom ljetnih škola kao posebnih oblika nastave te provedbom posebnih programa skrbi se o obrazovanju učenika pripadnika nacionalnih manjina i putem ustanova nacionalnih manjina čije je primarno djelovanje usmjereno na područje odgoja i obrazovanja.
Na izborima za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina održanim 2019. godine izabran je 1 predstavnik poljske nacionalne manjine u Gradu Zagrebu, a Statutom Grada Zagreba propisana je i uporaba znamenja i simbola i obilježavanje praznika poljske nacionalne manjine.
 
U Hrvatskome saboru interese poljske nacionalne manjine predstavlja zastupnik Veljko Kajtazi koji zastupa ukupno dvanaest nacionalnih manjina (Austrijance, Bugare, Nijemce, Poljake, Rome, Rumunje, Ruse, Rusine, Ukrajince, Turke, Vlahe i Židove) te je i član Savjeta za nacionalne manjine.