Bugari

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, iz Popisa stanovništva iz 2021. godine, u Republici Hrvatskoj živi 262 pripadnika bugarske nacionalne manjine. Najviše Bugara živi na području Grada Zagreba, Istarske, Primorsko-goranske i Splitsko-dalmatinske županije.
Iz Državnog proračuna Republike Hrvatske putem Savjeta za nacionalne manjine financijski se kontinuirano dodjeljuju sredstva udrugama bugarske nacionalne manjine za ostvarivanje programa iz područja informiranja, izdavaštva, kulturnog amaterizma i kulturnih manifestacija. Udruga bugarske nacionalne manjine je:
 
  • Nacionalna zajednica Bugara u Republici Hrvatskoj
Više informacija o financiranju navedene udruge možete pronaći na poveznici:
 
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_04_48_609.html
 
Uporaba znamenja i simbola i obilježavanje praznika za bugarsku nacionalnu manjinu uređeni su statutom u Gradu Zagrebu.
Na izborima za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina održanim 2019. godine izabran je 1 predstavnik bugarske nacionalne manjine za Grad Zagreb.
U Hrvatskome saboru interese bugarske nacionalne manjine predstavlja zastupnik Veljko Kajtazi koji zastupa ukupno dvanaest nacionalnih manjina (Austrijance, Bugare, Nijemce, Poljake, Rome, Rumunje, Ruse, Rusine, Ukrajince, Turke, Vlahe i Židove) te je i član Savjeta za nacionalne manjine.