Crnogorci

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, iz Popisa stanovništva iz 2021. godine, u Republici Hrvatskoj živi 3.127 pripadnika crnogorske nacionalne manjine. Najviše Crnogoraca živi na području Grada Zagreba, Istarske, Primorsko-goranske, Splitsko-dalmatinske, Dubrovačko-neretvanske i Osječko-baranjske županije.
 
Iz Državnog proračuna Republike Hrvatske putem Savjeta za nacionalne manjine financijski se kontinuirano dodjeljuju sredstva udrugama crnogorske nacionalne manjine za ostvarivanje programa iz područja informiranja, izdavaštva, kulturnog amaterizma i kulturnih manifestacija. Udruge crnogorske nacionalne manjine su:
 
  • Nacionalna zajednica Crnogoraca Hrvatske, Zagreb
  • Savez Crnogoraca Hrvatske, Rijeka
 
Više informacija o financiranju navedenih udruga možete pronaći na poveznici:
 
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_04_48_609.html
 
Za crnogorsku nacionalnu manjinu, na području obrazovanja omogućeno je održavanje nastave crnogorskog jezika i kulture (model C).
 
Također, u svrhu očuvanja etničkog, kulturnog i jezičnog identiteta učenika pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj organizacijom ljetnih škola kao posebnih oblika nastave te provedbom posebnih programa skrbi se o obrazovanju učenika pripadnika nacionalnih manjina i putem manjinskih ustanova čije je primarno djelovanje usmjereno na područje odgoja i obrazovanja.
Uporaba znamenja i simbola i obilježavanje praznika crnogorske nacionalne manjinu propisani su statutom u Gradu Pula-Pola i u Gradu Zagrebu.
Na izborima za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina održanim 2019. godine izabrano je 3 vijeća i 5 predstavnika crnogorske nacionalne manjine u županijama (uključujući Grad Zagreb) te 4 vijeća i 2 predstavnika u gradovima.
Pripadnici crnogorske nacionalne manjine imaju svog predstavnika u Savjetu za nacionalne manjine.
U Hrvatskome saboru interese crnogorske nacionalne manjine predstavlja zastupnica Ermina Lekaj Prljaskaj koja zastupa ukupno 5 nacionalnih manjina (albansku, bošnjačku, slovensku, makedonsku, i crnogorsku nacionalnu manjinu).
U Zagrebu je 14. siječnja 2009. godine potpisan Sporazum o zaštiti prava hrvatske manjine u Crnoj Gori i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj.