Nijemci i Austrijanci

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku u 2011. godini u Republici Hrvatskoj je popisano 2.965 pripadnika njemačke nacionalne manjine i 297 pripadnika austrijske nacionalne manjine. Najviše Nijemaca živi na području Osječko-baranjske, Zagrebačke i Splitsko-dalmatinske županije. Najviše Austrijanaca živi na području Grada Zagreba, Primorsko –goranske i Istarske županije.

Prema Zakonu o udrugama u Republici Hrvatskoj registrirano je pet nevladinih udruga njemačke i austrijske nacionalne manjine:
 
  • Zajednica Nijemaca u Hrvatskoj – Zagreb
  • Njemačka narodnosna zajednica – Zemaljska udruga podunavskih Švaba u Hrvatskoj, Osijek
  • Narodni savez Nijemaca Hrvatske, Zagreb
  • Udruga Nijemaca i Austrijanaca, Vukovar
  • Zajednica Austrijanaca u Hrvatskoj , Zagreb

Iz Državnog proračuna Republika Hrvatska putem Savjeta za nacionalne manjine u 2017. godini udrugama njemačke i austrijske nacionalne manjine ukupno je raspoređeno 615.000 kuna za programe kojima se ostvaruju etnička prava, informiranje, izdavaštvo, kulturni amaterizam i kulturne manifestacije.

Značajno mjesto u promicanju i njegovanju njemačkog i austrijskog identiteta ima zajednički dvojezični mjesečni list „Deutsches Wort“ koji izlazi u Osijeku, a izdaje ga Njemačka narodnosna zajednica Osijek. Kulturni amaterizam ostvaruje se djelovanjem njemačkog pjevačkog zbora „Detscher sangerchor“ i plesne grupe „Rude” iz Zagreba, pjevačkog zbora „Drei Rosen aus Vukovar“, njemačkog instrumentalno-recitatorskog ansambla „Edelweiss“, muškog pjevačkog zbora „Alte kameraden“ i kazališne grupe „Essker buhne”. U okviru kulturnih manifestacija obilježavaju se dani njemačke i austrijske kulture, festivali, izložbe i znanstveni skupovi. 

Pripadnici njemačke nacionalne manjine izabrali su dva vijeća i dva predstavnika njemačke nacionalne manjine.

U Hrvatskome saboru interese njemačke i austrijske nacionalne manjine predstavlja zastupnik Veljko Kajtazi koji zastupa ukupno dvanaest nacionalnih manjina (Nijemce, Austrijance, Rusine, Ukrajince, Židove, Rome, Bugare, Ruse, Rumunje, Poljake, Vlahe i Turke).

Pripadnici njemačke i austrijske nacionalne manjine imaju svoje predstavnike u Savjetu za nacionalne.