Slovenci

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, iz Popisa stanovništva iz 2021. godine, u Republici Hrvatskoj živi 7.729 pripadnika slovenske nacionalne manjine. Najviše Slovenaca živi na području Grada Zagreba, Primorsko-goranske, Istarske, Splitsko-dalmatinske, Međimurske, Zagrebačke i Varaždinske županije.
Iz Državnog proračuna Republike Hrvatske putem Savjeta za nacionalne manjine financijski se kontinuirano dodjeljuju sredstva udrugi slovenske nacionalne manjine za ostvarivanje programa iz područja informiranja, izdavaštva, kulturnog amaterizma i kulturnih manifestacija. Udruge slovenske nacionalne manjine su:
 
  •  Savez slovenskih društava u Republici Hrvatskoj, Rijeka

Više informacija o financiranju navedene udruge možete pronaći na poveznici:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_04_48_609.html
 
Ministarstvo kulture i medija redovito financira programe knjižnične djelatnosti slovenske nacionalne manjine.
Pripadnici slovenske nacionalne manjine svoje pravo na odgoj i obrazovanje ostvaruju sudjelovanjem u modelu C osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja.
Također, u svrhu očuvanja etničkog, kulturnog i jezičnog identiteta učenika pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj organizacijom ljetnih škola kao posebnih oblika nastave te provedbom posebnih programa skrbi se o obrazovanju učenika pripadnika nacionalnih manjina i putem ustanova nacionalnih manjina čije je primarno djelovanje usmjereno na područje odgoja i obrazovanja.
Na izborima za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina održanim 2019. godine izabrano je 11 vijeća i 4 predstavnika slovenske nacionalne manjine u županijama, uključujući Grad Zagreb te 7 predstavnika u gradovima.
Uporaba znamenja i simbola i obilježavanje praznika nacionalnih manjina za slovensku nacionalnu manjinu su propisani statutom u Varaždinskoj i Šibensko-kninskoj županiji te u Gradu Zagrebu i Gradu Pula-Pola.
 
Očuvanje tradicijskih naziva i oznaka te davanje naziva naseljima, ulicama i trgovima imena osoba i događaja od značaja za povijest i kulturu slovenske nacionalne manjine uređeni su statutom Šibensko-kninske županije.
 
Pripadnici slovenske nacionalne manjine imaju svoga predstavnika u Savjetu za nacionalne manjine Republike Hrvatske.
Interese slovenske nacionalne manjine u Hrvatskome saboru predstavlja zastupnica Ermina Lekaj Prljaskaj, koja zastupa ukupno 5 nacionalnih manjina (albansku, bošnjačku, crnogorsku, makedonsku i slovensku nacionalnu manjinu).
 
Također je osnovano Povjerenstvo za pitanje statusa Hrvata u Republici Sloveniji kao potpora u bilateralnim odnosima sa slovenskim vlastima pri rješavanju pitanja definiranja položaja i statusa Hrvata u Sloveniji kao nacionalne manjine.