Slovenci

U 2011. godini u Republici Hrvatskoj je popisano 10.517 pripadnika slovenske nacionalne manjine. Najviše Slovenaca živi na području Grada Zagreba, Primorsko-goranske, Splitsko-dalmatinske, Zagrebačke, Varaždinske i Osječko-baranjske županije.
 
Prema Zakonu o udrugama (N.N. br. 70/97 i 106/97) registrirana je središnja nevladina udruga slovenske nacionalne manjine:
 
  • Savez slovenskih društava u Republici Hrvatskoj, sa sjedištem u Zagrebu, Masarykova 13, upisan u Registar udruga Republike Hrvatske 2. ožujka 1998. godine (prethodno upisan u Registar saveza i drugih oblika udruživanja društvenih organizacija 12. ožujka 1992. godine, pod nazivom Savez Slovenaca u Republici Hrvatskoj, sa sjedištem u Rijeci, Podpinjol 43).
 
Iz Državnog proračuna Republike Hrvatske od 1992. godine financijski se pomažu etnički programi deset kulturnih društava Slovenaca koji djeluju u okviru Saveza slovenskih društava u Republici Hrvatskoj. To su Kulturno-prosvjetno društvo „Slovenski dom“ Zagreb, Kulturno-prosvjetno društvo „Bazovica“ Rijeka, Slovensko društvo „Triglav“ Split, Udruga Slovenaca „France Prešern“ Šibenik, Slovensko kulturno društvo „Lipa“ Dubrovnik, Slovensko kulturno društvo „Istra“ Pula, Slovensko kulturno društvo „Lipa“ Zadar, Slovensko kulturno – prosvjetno društvo „Snežnik“ Lovran, Slovensko kulturno društvo „Nagelj“ Varaždin, Kulturno društvo „Slovenski dom“ Karlovac i Slovensko kulturno društvo „Oljka“ Poreč. Ove udruge ostvaruju program kulturnog amaterizma i kulturnih manifestacija djelovanjem mješovitih pjevačkih zborova, te organiziranjem izložbi, tribina i obljetnica.
 
Program informiranja na slovenskom jeziku ostvaruje se tiskanjem tromjesečnog biltena „Planika“ koji izdaje Slovensko društvo „Triglav“ iz Splita, tromjesečnog biltena  „Sopotja“ koje izdaje Slovensko kulturno društvo „Bazovica“ iz Rijeke, četveromjesečnika „Novi odmev“ koji izdaje Kulturno-prosvjetno društvo „Slovenski dom“ iz Zagreba i tromjesečnika „Mavrica“ koje tiska SKD „Istra“ iz Pule.
           
Iz Državnog proračuna Republike Hrvatske putem za 2017. godinu putem Savjeta za nacionalne manjine   za Savez slovenskih društava osiguran je iznos od 633.000 kuna za programe kojima se ostvaruju etnička prava iz područja informiranja, izdavaštva, kulturnog amaterizma i kulturnih manifestacija.
 
Pripadnici slovenske nacionalne manjine imaju svoga predstavnika u Savjetu za nacionalne manjine Republike Hrvatske.
 
Na izborima za vijeća i predstavnike izabrano je 9 vijeća i 13 predstavnika slovenske nacionalne manjine.
 
Interese slovenske nacionalne manjine u Hrvatskome saboru predstavlja zastupnica Ermina Lekaj Prljaskaj, koja zastupa ukupno 5 nacionalnih manjina (albansku, bošnjačku, crnogorsku, makedonsku i slovensku nacionalnu manjinu).
 
Izmjenama Ustava Republike Hrvatske u preambuli su navedene sve nacionalne manjine među kojima i Slovenci.