Srbi

U 2011. godini u Republici Hrvatskoj popisano je 186.633 pripadnika srpske nacionalne manjine. Najviše Srba živi na području Vukovarsko-srijemske, Osječko-baranjske, Sisačko-moslavačke, te Karlovačke županije.
 
Prema Zakonu o udrugama (Narodne novine, br, 70/97i 106/97) registrirane su sljedeće nevladine udruga srpske nacionalne manjine koje se financiraju iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske:
 
  • Srpsko kulturno društvo „Prosvjeta“ Zagreb, sa sjedištem u Zagrebu Berislavićeva 10
  • Srpsko narodno vijeće-Nacionalna koordinacija vijeća srpske nacionalne manjine, sa sjedištem u Zagrebu, Gajeva 7
  • Zajednica Srba u Republici Hrvatskoj, sa sjedištem u Zagrebu, Gajeva 7
  • Srpski demokratski forum, sa sjedištem u Zagrebu, Berislavićeva 10
  • Narodno vijeće Srba, Zagreb, Mažuranićev trg 3
  • Zajedničko vijeće općina, Vukovar, Borovo naselje
  • Srpsko privredno društvo Privrednik, Zagreb, Preradoviéva 18
 
Iz Državnog proračuna Republike Hrvatske putem Savjeta za nacionalne manjine financijski se pomažu različiti programi 6 nevladinih udruga srpske nacionalne manjine. To su SKD „Prosvjeta“ Zagreb, koja ostvaruje program informiranja tiskanjem dvomjesečnika „Prosvjeta“ i desetomjesečnog dječjeg lista „Bijela pčela“, program kulturnog amaterizma i kulturnih manifestacija, Srpsko narodno vijeće-Nacionalna koordinacija vijeća srpske nacionalne manjine, Zagreb, koje izdaje samostalni srpski tjednik „Novosti“, Zajedničko vijeće općina, Vukovar, koje ostvaruje program informiranja tiskanjem 25 brojeva lista „Izvor“, Srpsko privredno društvo Privrednik koji tiska dvomjesečno glasilo Privrednik.
 
Središnja i najstarija udruga pripadnika srpske nacionalne manjine je Srpsko kulturno društvo „Prosvjeta“ Zagreb, koje je utemeljeno 1944. godine zabranjena mu je djelatnost 1971. godine, kao i Matici Hrvatskoj, pa je obnovilo rad 1990. godine. Društvo promiče i njeguje kulturni identitet Srba ostvarivanjem programa kulturnog amaterizma i kulturnih manifestacija u 52 pododbora.
 
Srpsko kulturno društvo „Prosvjeta“ ostvaruje program informiranja i izdavaštva tiskanjem dvomjesečnika „Prosvjeta“, zatim dječjeg mjesečnog lista „Bijela pčela“ te tri godišnjaka: „Ljetopis SKD Prosvjeta“, „Kalendar SDK Prosvjeta“ i „Artefakti“. U izdavačkom dijelu, u prosjeku godišnje se izdaje deset knjiga srpskih autora o poeziji, književnosti i povijesti Srba u Republici Hrvatskoj.
 
Srpski demokratski forum, Zagreb, djeluje od 1994. godine i ostvaruje program informiranja tiskanjem mjesečnika „Identitet“.
 
Srpsko narodno vijeće, Zagreb ostvaruje zajednički program informiranja tiskanjem tjednika „Novosti“.
 
Zajedničkom vijeću općina, Vukovar financijski se pomaže iz državnog proračuna poseban program informiranja, program kulturnog amaterizma i kulturnih manifestacija. Od 1998. do 2002. godine ovoj udruzi je financiran program pod nazivom "Program stručne pomoći u procesu izgradnje građanskog povjerenja" sukladno posebnom Sporazumu s međunarodnom zajednicom iz 1998. godine.
 
U Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2017.godinu putem Savjeta za nacionalne manjine za programe nevladinih udruga nacionalne manjine Srba osigurano je ukupno 8.697.000 kn za ostvarivanje programa informiranja, kulturnog amaterizma i kulturnih manifestacija.
 
Srpsko narodno vijeće - Nacionalna koordinacija vijeća srpske nacionalne zajednice u Republici Hrvatskoj, Zagreb udruga je srpske nacionalne manjine koja u cilju zaštite i unaprjeđenja nacionalnog  kulturnog, jezičnog i vjerskog identiteta koordinira i usklađuje  interese srpske nacionalne manjine na području Republike Hrvatske. Vijeće je utemeljeno na vrijednostima demokracije, civilnog društva, tolerancije i multikulturalnosti. Pored toga  jedan od ciljeva Vijeća je i stvaranje uvjeta za rad postojećih i osnivanje i razvoj novih organizacija i institucija od interesa za Srbe na području Republike Hrvatske
 
Sporazum o zaštiti prava hrvatske manjine u Srbiji i Crnoj Gori (čiji je pravni sukcesor Republika Srbija) i srpske i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj, potpisan 15. studenoga 2004. godine u Beogradu, osigurava odgovarajući okvir za zaštitu prava manjinskih zajednica i za poboljšanje njihovog položaja.
 
Pripadnici Srba izabrali su 143 vijeća i 24 predstavnika srpske nacionalne manjine.
 
U Hrvatskome saboru interese srpske nacionalne manjine predstavljaju zastupnici prof. dr. sc. Milorad Pupovac, Dragana Jeckov i Boris Milošević koji su i članovi Savjeta za nacionalne manjine te sudjeluju u donošenju odluke o rasporedu sredstava za programe udruga i ustanova nacionalnih manjina.