Rumunji

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, iz Popisa stanovništva iz 2021. godine, u Republici Hrvatskoj živi 435 pripadnika rumunjske nacionalne manjine. Najviše Rumunja živi na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Osječko-baranjske županije.
 
Iz Državnog proračuna Republike Hrvatske putem Savjeta za nacionalne manjine financijski se kontinuirano dodjeljuju sredstva udrugama rumunjske nacionalne manjine za ostvarivanje programa iz područja informiranja, izdavaštva, kulturnog amaterizma i kulturnih manifestacija. Udruga rumunjske nacionalne manjine je:
  
  • Udruga Rumunja u Republici Hrvatskoj, Zagreb
 
Više informacija o financiranju navedene udruge možete pronaći na poveznici:
 
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_04_48_609.html
 
U Hrvatskome saboru interese rumunjske nacionalne manjine predstavlja zastupnik Veljko Kajtazi koji zastupa ukupno dvanaest nacionalnih manjina (Austrijance, Bugare, Nijemce, Poljake, Rome, Rumunje, Ruse, Rusine, Ukrajince, Turke, Vlahe i Židove) te je i član Savjeta za nacionalne manjine.