Židovi

U 2011. godini popisano je u Republici Hrvatskoj 509 pripadnika židovske nacionalne manjine. Najviše Židova živi na području Grada Zagreba , Splitsko-dalmatinske i Primorsko –goranske županije.
 
Sukladno Zakonu o udrugama registrirano je pet udruga židovske nacionalne manjine kako slijedi:
 
  • Židovska općina, Zagreb
  • Kulturno društvo „Miroslav Šalom Frajberger“ Zagreb
  • Istraživački dokumentacijski centar  „Cendo“ Zagreb
  • Udruga preživjelih Holokausta u Hrvatskoj, Zagreb
  • Židovska vjerska zajednica Bet Izrael u Hrvatskoj
 
Židovska općina okuplja pripadnike židovske nacionalne manjine, koja organizira različite informativne, izdavačke, prosvjetne i kulturne aktivnosti do tečajeva hebrejskog jezika i seminara „Talmud-Tora“. Iz državnog proračuna Republike Hrvatske financijski se pomaže  tiskanje 5 brojeva glasila „Ha-kol“, 4 broja lista „Novi omanut“, 4 broja glasila „Ruah Hadaša“  te više naslova knjiga  vezane za vjerski, povijesni i kulturni život Židova.
 
Kulturne aktivnosti  odvijaju se u okviru Mješovitog pjevačkog zbora „Lira“ i Pjevačkog zbora „Mihael Montiljo“.
 
Iz Državnog proračuna Republike Hrvatske putem Savjeta za nacionalne manjine financiraju se programi informiranja, izdavaštva, kulturnog amaterizma i kulturnih manifestacija.
 
Za ostvarivanje navedenih programa u 2017. godini doznačena su sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske u ukupnom iznosu od 615.000 kuna.
 
Na izborima za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina Židovi su izabrali jednog predstavnika židovske nacionalne manjine.
           
U Hrvatskome saboru interese židovske nacionalne manjine predstavlja zastupnik Veljko Kajtazi, koji zastupa interese dvanaest nacionalnih manjina (njemačke, austrijske, židovske, rusinske, ukrajinske, poljske, romske, ruske, bugarske, rumunjske, turske i vlaške).
 
U Hrvatskome saboru interese židovske nacionalne manjine predstavlja Veljko Kajtazi koji zastupa ukupno dvanaest nacionalnih manjina ( Nijemce, Austrijance, Rusine, Ukrajince, Židove, Rome, Bugare, Ruse, Rumunje, Poljake, Vlahe, Turke).