Židovi

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, iz Popisa stanovništva iz 2021. godine, u Republici Hrvatskoj živi 410 pripadnika židovske nacionalne manjine, a najviše ih živi na području Grada Zagreba, Splitsko-dalmatinske i Primorsko–goranske županije.
Iz Državnog proračuna Republike Hrvatske putem Savjeta za nacionalne manjine financijski se kontinuirano dodjeljuju sredstva udrugama židovske nacionalne manjine za ostvarivanje programa iz područja informiranja, izdavaštva, kulturnog amaterizma i kulturnih manifestacija. Udruge židovske nacionalne manjine su:
 
  • Istraživački i dokumentacijski centar Zagreb
  • Udruga preživjelih Holokausta u Hrvatskoj, Zagreb
  • Židovska općina Zagreb, Zagreb
  • Židovska vjerska zajednica Bet Israel u Hrvatskoj, Zagreb

Više informacija o financiranju navedenih udruga možete pronaći na poveznici:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_04_48_609.html

Ministarstvo kulture i medija redovito financira programe zaštite pokretnih spomenika kulture, pokretnih i nepokretnih kulturnih dobara, vizualnih umjetnosti te kazališne i glazbeno-scenske djelatnosti.
Pripadnici židovske nacionalne manjine svoje pravo na odgoj i obrazovanje ostvaruju sudjelovanjem u modelu C osnovnoškolskog obrazovanja.
Također, u svrhu očuvanja etničkog, kulturnog i jezičnog identiteta učenika pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj organizacijom ljetnih škola kao posebnih oblika nastave te provedbom posebnih programa skrbi se o obrazovanju učenika pripadnika nacionalnih manjina i putem ustanova nacionalnih manjina čije je primarno djelovanje usmjereno na područje odgoja i obrazovanja.
Na izborima za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina održanim 2019. godine izabran je predstavnik židovske nacionalne manjine za Grad Zagreb, u kojemu su statutom propisani i uporaba znamenja i simbola i obilježavanje praznika židovske nacionalne manjine.
Predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske je pripadnik židovske nacionalne manjine.
U Hrvatskome saboru interese židovske nacionalne manjine predstavlja zastupnik Veljko Kajtazi koji zastupa ukupno dvanaest nacionalnih manjina (Austrijance, Bugare, Nijemce, Poljake, Rome, Rumunje, Ruse, Rusine, Ukrajince, Turke, Vlahe i Židove).