Česi

U 2011. godini u Republici Hrvatskoj popisano 9.641 pripadnik češke nacionalne manjine, uglavnom nastanjenih na području Bjelovarsko-bilogorske, Požeško-slavonske, Sisačko-moslavačke i Zagrebačke županije  te Gradu Zagrebu.
 
Prema Zakonu o udrugama (N.N. br. 70/97 i 106/97) registrirana je središnja udruga pripadnika češke nacionalne manjine:
 
  • Savez Čeha u Republici Hrvatskoj sa sjedištem u Daruvaru, Trg kralja Tomislava 7, upisan u Registar udruga Republike Hrvatske 12. ožujka 1998. godine (prethodno upisan u Registar saveza i drugih oblika udruživanja društvenih organizacija Republike Hrvatske 10. kolovoza 1994. godine, a prije upisa promjene naziva egzistirao pod nazivom Savez Čeha i Slovaka u SR Hrvatskoj, upisan u registar 10. rujna 1987. godine).
  • NIU"Jednota" je upisana u sudski registar ustanova kod Trgovačkog suda u Bjelovaru 1998. godine. Osnivač  NIU»Jednota» je Savez Čeha u Republici Hrvatskoj.
 
Iz Državnog proračuna Republike Hrvatske financijski se pomažu programi dvije nevladine udruge nacionalne manjine Čeha. To su Savez Čeha u Republici Hrvatskoj, Daruvar koji ostvaruje program kulturnog amaterizma i kulturnih manifestacija i Novinsko-izdavačka ustanova "Jednota" iz Daruvara koja tiska tjednik “Jednotu”, mjesečnik “Naš koutek”, te godišnjake “Prehled” i “Češki lydovi kalendar”.
 
Savez je utemeljen 1944. godine pod imenom Savez Čeha i Slovaka i djelovao je do 1992. godine kao jedinstvena organizacija pripadnika češke i slovačke nacionalne manjine. Osamostaljivanjem matičnih država razdvojila se ova udruga na dvije nacionalne udruge pa od lipnja 1992. godine djeluje Savez Čeha i okuplja pripadnike češke nacionalne manjine. Savez Čeha ima 30 čeških beseda i to: u Daruvaru, Končanici, Dežanovcu, Donjim Sređanima, Prekopakri, Ljudevit selu, Međuriću, Jazveniku, Kaptolu, Rijeci, Slavonskom Brodu, Ivanovom Selu, Bjelovaru, Zagrebu, Doljanima, Gornjem Daruvaru, Bjeliševcu, Novoj Gradiški, Treglavi, Virovitici, Lipovljanima, Sisku, Velikim i Malim Zdencima, Daruvarskom Brestovcu, Hercegovcu, Garešnici,Grubišnom Polju, Golubinjaku i Dubravi.
 
Program informiranja i izdavaštva pripadnici češke nacionalne manjine ostvaruju preko vlastite izdavačke ustanove "Jednota" utemeljene 1946. godine sa sjedištem u Daruvaru. NIU "Jednota" na češkom jeziku izdaje tjednik "Jednota", mjesečnik "Detsky koutek" te dva godišnjaka "Češki lidovy kalendar" i "Prehled".
 
Iz Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2017. godini raspoređeno je za pripadnike češke nacionalne manjine putem Savjeta za nacionalne manjine osigurana su sredstva u iznosu od 2.825.000 kuna za programe kojima se ostvaruju etnička prava iz područja informiranja, izdavaštva, kulturnog amaterizma, kulturne manifestacije i za program stvaranja pretpostavki.
         
Interese češke i slovačke nacionalne manjine u Hrvatskome saboru predstavlja zastupnik Vladimir Bilek, koja je i član Savjeta za nacionalne manjine, te sudjeluje u donošenju odluke o financiranju programa udruga i ustanova nacionalnih manjina koje djeluju na području Republike Hrvatske.
 
Pripadnici češke nacionalne manjine na izborima za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina koji su održani u  2015. godine izabrali su 11 vijeća i 10 predstavnika češke nacionalne manjine. Osnovana je i Koordinacija vijeća i predstavnika češke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj.
 
Između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Češke Republike 2001. godine sklopljen je Sporazum o suradnji u području kulture, prosvjete i znanosti. U članku 8. navedenog Sporazuma  utvrđeno je da će ugovorne stranke, u skladu sa svojim unutarnjim zakonodavstvom, osiguravati pripadnicima hrvatske i češke nacionalne manjine uvjete za očuvanje njihovog kulturnog i povijesnog naslijeđa, te za razvitak njihove vlastite kulture i njezinih različitih aspekata, uključujući jezik, književnost i religiju, kao i uvjete za sudjelovanje u nastavi na materinjem jeziku.