Česi

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, iz Popisa stanovništva iz 2021. godine, u Republici Hrvatskoj živi 7.862 pripadnik češke nacionalne manjine. Najviše Čeha živi na području Bjelovarsko-bilogorske, Požeško-slavonske, Sisačko-moslavačke i Zagrebačke županije te u Gradu Zagrebu.
Iz Državnog proračuna Republike Hrvatske putem Savjeta za nacionalne manjine financijski se kontinuirano dodjeljuju sredstva udrugama češke nacionalne manjine za ostvarivanje programa iz područja informiranja, izdavaštva, kulturnog amaterizma i kulturnih manifestacija.
Udruge češke nacionalne manjine su:
 
  • Savez Čeha u Republici Hrvatskoj, Daruvar
  • Novinsko-izdavačka ustanova Jednota Daruvar, Novinove nakladatelstvi Jednota Daruvar, Daruvar
Više informacija o financiranju navedenih udruga možete pronaći na poveznici:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_04_48_609.html
 
Ministarstvo kulture i medija pruža investicijsku potporu za uređenje i obnovu zgrada, programsku djelatnost muzeja, plaće i materijalne troškove te književne manifestacije.
Pripadnici češke nacionalne manjine svoje pravo na odgoj i obrazovanje ostvaruju sudjelovanjem u predškolskom odgoju i obrazovanju na materinskom jeziku; sudjelovanjem u modelu A i modelu C osnovnoškolskog obrazovanja te u modelu B i modelu C srednjoškolskog obrazovanja.
 
Također, u svrhu očuvanja etničkog, kulturnog i jezičnog identiteta učenika pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj organizacijom ljetnih škola kao posebnih oblika nastave te provedbom posebnih programa skrbi se o obrazovanju učenika pripadnika nacionalnih manjina i putem manjinskih ustanova čije je primarno djelovanje usmjereno na područje odgoja i obrazovanja.
Pripadnici češke manjine koriste pravo na izdavanje dvojezične osobne iskaznice.
Pravo na ravnopravnu službenu upotrebu jezika i pisma nacionalnih manjina za češku nacionalnu manjinu propisano je statutom Općine Končanica, a uređeno je statutima za područje cijele jedinice ili samo u odnosu na pojedina naselja u Općini Dežanovac i Gradu Daruvaru.
Uporaba znamenja i simbola i obilježavanje praznika češke nacionalne manjinu propisani su statutom u Općini Končanica te u Gradovima Daruvaru, Grubišnom Polju i Zagrebu.
 
Očuvanje tradicijskih naziva i oznaka te davanje naziva naseljima, ulicama i trgovima imena osoba i događaja od značaja za povijest i kulturu češke nacionalne manjine uređeni su statutima općine Končanica i gradova Daruvar i Grubišno Polje.
 
Na redovnim lokalnim izborima koji su održani 16. svibnja 2021. godine, pripadnicima češke nacionalne manjine bilo je zajamčeno pravo na izbor 11 članova predstavničkih tijela u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Izabrani su članovi u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji; u Gradu Daruvaru i Grubišnom Polju te općinama Dežanovac, Hercegovac i Sirač.
Također su izabrani, sukladno zajamčenom pravu na izbor, zamjenici općinskih načelnika/ gradonačelnika/župana iz reda pripadnika češke nacionalne manjine u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, Općini Dežanovac te u gradovima Bjelovar, Daruvar i Grubišno Polje.
Na izborima za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina održanim 2019. godine izabrano je 4 vijeća i 4 predstavnika češke nacionalne manjine u županijama (uključujući Grad Zagreb), 5 vijeća i 4 predstavnika u gradovima te 3 vijeća u općinama. Osnovana je i Koordinacija vijeća i predstavnika češke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj.
Interese češke nacionalne manjine u Hrvatskome saboru predstavlja zastupnik Vladimir Bilek, koji je i član Savjeta za nacionalne manjine te sudjeluje u donošenju odluke o financiranju programa udruga i ustanova nacionalnih manjina koje djeluju na području Republike Hrvatske.
Između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Češke Republike 2001. godine sklopljen je Sporazum o suradnji u području kulture, prosvjete i znanosti. U članku 8. navedenog Sporazuma utvrđeno je da će ugovorne stranke, u skladu sa svojim unutarnjim zakonodavstvom, osiguravati pripadnicima hrvatske i češke nacionalne manjine uvjete za očuvanje njihovog kulturnog i povijesnog naslijeđa te za razvitak njihove vlastite kulture i njezinih različitih aspekata, uključujući jezik, književnost i religiju, kao i uvjete za sudjelovanje u nastavi na materinjem jeziku.