Makedonci

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, iz Popisa stanovništva iz 2021. godine, u Republici Hrvatskoj živi 3.555 pripadnika makedonske nacionalne manjine, a najviše ih živi na području Grada Zagreba, Primorsko-goranske i Istarske županije.
Iz Državnog proračuna Republike Hrvatske putem Savjeta za nacionalne manjine financijski se kontinuirano dodjeljuju sredstva udrugama makedonske nacionalne manjine za ostvarivanje programa iz područja informiranja, izdavaštva, kulturnog amaterizma i kulturnih manifestacija. Udruge makedonske nacionalne manjine su:
 
  • Zajednica Makedonaca u Republici Hrvatskoj, Zagreb
  • Hrvatsko-makedonska tangenta, Šibenik
  • Makedonska kulturna udruga „Stobi“, Split
  • Makedonski kulturni centar Split, Split
  • Makedonski kulturni forum, Pula
 
Više informacija o financiranju navedenih udruga možete pronaći na poveznici:
 
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_04_48_609.html
 
Pripadnici makedonske nacionalne manjine svoje pravo na odgoj i obrazovanje ostvaruju sudjelovanjem u modelu C osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja.
Također, u svrhu očuvanja etničkog, kulturnog i jezičnog identiteta učenika pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj organizacijom ljetnih škola kao posebnih oblika nastave te provedbom posebnih programa skrbi se o obrazovanju učenika pripadnika nacionalnih manjina i putem manjinskih ustanova čije je primarno djelovanje usmjereno na područje odgoja i obrazovanja.
Uporaba znamenja i simbola i obilježavanje praznika nacionalnih manjina za makedonsku nacionalnu manjinu je propisana statutom u Gradu Pula-Pola i Gradu Zagrebu.
Na izborima za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina održanim 2019. godine izabrano je 6 vijeća i 6 predstavnika makedonske nacionalne manjine.
Pripadnici makedonske nacionalne manjine imaju svoju predstavnicu u Savjetu za nacionalne manjine Republike Hrvatske.
U Hrvatskome saboru interese makedonske nacionalne manjine predstavlja zastupnica Ermina Lekaj Prljaskaj koja zastupa ukupno 5 nacionalnih manjina (albansku, bošnjačku, slovensku, makedonsku i crnogorsku nacionalnu manjinu).
Republika Hrvatska je 2007. godine s Republikom Sjevernom Makedonijom potpisala bilateralni sporazum o zaštiti prava nacionalnih manjina, pripadnika makedonske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj i hrvatske nacionalne manjine u Republici Sjevernoj Makedoniji. Za praćenje provedbe sklopljenog sporazuma i predlaganje odgovarajućih preporuka vladama Republike Hrvatske i Republike Sjeverne Makedonije ustrojen je međuvladin mješoviti odbor (MMO).