Romi

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, iz Popisa stanovništva iz 2021. godine, u Republici Hrvatskoj živi 17.980 pripadnika romske nacionalne manjine. Najviše Roma živi na području Međimurske, Osječko-baranjske i Sisačko-moslavačke županije te Grada Zagreba.
 
Iz Državnog proračuna Republike Hrvatske putem Savjeta za nacionalne manjine financijski se kontinuirano dodjeljuju sredstva udrugama romske nacionalne manjine za ostvarivanje programa iz područja informiranja, izdavaštva, kulturnog amaterizma i kulturnih manifestacija. Udruge romske nacionalne manjine su:
 
 
  • Savez Roma u Republici Hrvatskoj „Kali Sara“, Zagreb
  • Udruga žena Romkinja u Hrvatskoj „Bolja budućnost“, Zagreb
  • Udruga baranjskih Roma, Beli Manastir
  • Romska udruga „Sara“ Torjanci, Torjanci
  • Romski resursni centar, Darda
  • Udruga baranjskih Roma „Napredak“, Bolman
 
Više informacija o financiranju navedenih udruga možete pronaći na poveznici:
 
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_04_48_609.html
 
Ministarstvo kulture i medija redovito financira knjižničnu, izdavačku djelatnost i otkup knjiga, međunarodnu kulturnu suradnju te inovativne umjetničke i kulturne prakse za romsku nacionalnu manjinu.
 
U okviru provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma Ministarstvo znanosti i obrazovanja provodi brojne aktivnosti. Izrađeni su i kurikulumi za predmet Jezik i kultura romske nacionalne manjine u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj (model C).
 
Ostvaruju se i posebni oblici nastave: ljetna škola, zimska škola, dopisno-konzultativna nastava te posebni programi za uključivanje učenika romske nacionalne manjine u odgojno-obrazovni sustav.
 
Uporaba znamenja i simbola i obilježavanje praznika romske nacionalne manjine propisani su statutom u Općini Peteranec, u gradovima Pula-Pola i Slavonski Brod, Varaždinskoj županiji te u Gradu Zagrebu.
 
Na redovnim lokalnim izborima koji su održani 16. svibnja 2021. godine, pripadnicima romske nacionalne manjine bilo je zajamčeno pravo na izbor 12 članova predstavničkih tijela u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Izabrani su članovi u Međimurskoj županiji u općinama Kotoriba, Mala Subotica, Nedelišće, Orehovica, Podturen i Pribislavec, Varaždinskoj županiji, općina Petrijanec te Koprivničko-križevačkoj županiji, općina Peteranec.
 
Također su izabrani, sukladno zajamčenom pravu na izbor, zamjenici općinskih načelnika iz reda pripadnika romske nacionalne manjine u općinama Orehovica i Pribislavec.
 
Na izborima za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina održanim 2019. godine izabrano je 9 vijeća i 2 predstavnika romske nacionalne manjine u županijama (uključujući Grad Zagreb), 12 vijeća i 1 predstavnik u gradovima te 13 vijeća u općinama.
 
U Hrvatskome saboru interese romske nacionalne manjine predstavlja zastupnik Veljko Kajtazi koji zastupa ukupno dvanaest nacionalnih manjina (Austrijance, Bugare, Nijemce, Poljake, Rome, Rumunje, Ruse, Rusine, Ukrajince, Turke, Vlahe i Židove ) te je i član Savjeta za nacionalne manjine.
 
Za više informacija o uključivanju pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj možete pronaći na poveznici:
 
https://ljudskaprava.gov.hr/izrada-nacionalnog-plana-za-ukljucivanje-roma-2021-2027/973